شگفتی‌های توس

معرفی و فعالیت شرکت توسعه سازان دانش فناوران شگفتی های توس

biowondesign
شرکت توسعه سازان دانش فناوران شگفتی های توس

شرکت توسعه سازان دانش فناوران شگفتی‌های توس با تولید محتوا، تـــدوین دانش فنــی و ارائه شگفتی های آفرینش در قالب بسته های تــجاری بر اساس یافتــه های کاربردی علوم زیستی، مهندسـی و هنــر به منظور توسعه صنعت گردشگری، صنایع دستــی، سوغاتــی ایران و کار آفرینــی در زمینه های زیست شناســی کاربـردی در مجموعــه کاملا علمی شروع به فعالیت کرده است.

توسـعه كارآفرينی و بهره‌گيـری از نيروي فعال و متــخصص و علاقمند و اشتــغال‌زايی براي دانشجویان و ایجاد فرصت‌های شغلی براي آنها، تولیــد محصولات و سوغــات ارزان قیمت با ماندگاری بالا از بافت های سخت جانوری وفرآوری این ها به منظور نمادهای گردشــگری ایران، ايجاد مراكزی برای بازديد دانش‌آموزان ودانشجويان (توريستی-آموزشی)

ايجاد واحدهای تحقيق و توسعه براي محققين جوان و ايـجاد پل‌های ارتباط بين جامعه علمـی و دانشگاهی با مردم و بخش خصوصــی، ايـجاد مراكزی برای فعاليـت‌های تجاری و ايجـاد انگيزه براي خريد كالاهای اختصاصی صنایع دستی و حمایت از تولیــدات ملـی، ارتقاء سطح دانش عمومـی مبنـی بر آموزش ديداری و القاء ايجاد تفكر در مورد شگفتي های دنيای آفرينش و تفـــكر در مورد توانمــندی های انســان، جانوران، گياهان، آســمان و زميــن

پـروژه‌های شگفتی‌های توس

نمــــونه کارهای انـــجام شــــده در زمیـنـه فعالیــت شــرکت.

طراحی زیستی

طراحی زیستی

پروژه‌های مربوط به طراحی زیستی
طراحی سنگ‌های قیمتی

طراحی سنگ‌های قیمتی

پروژه‌های مربوط به طراحی سنگ‌های قیمتی
زیست هنر

زیست هنر

پروژه‌های مربوط به زیست هنر
بیومیمتیک و زیست الهام

بیومیمتیک و زیست الهام

پروژه‌های مربوط به بیومیمتیک و زیست الهام
معماری بیونیک

معماری بیونیک

پروژه‌های مربوط به معماری بیونیک
سوغات

سوغات

پروژه‌های مربوط به سوغات